Statut

Statut

8. ročník Otevřené sklepy Kyjovska – 11. června 2022

1. Tato přehlídka je organizována Cechem kyjovských vinařů z.s. ve spolupráci s městem Kyjov, pod záštitou starosty města Kyjov Mgr. Františka Lukla.

2. Akce se mohou zúčastnit výrobci vína dle definice zákona o vinohradnictví a vinařství se splněnými povinnostmi výrobců dle § 11 odst. 1 a § 29 zákona o vinohradnictví a vinařství. Přihlásit je možné v době od 1.12.2021 do 31.1.2022 organizátorovi akce emailem na adresu stanislav.martinek@email.cz. V přihlášce výrobce vína uvede název své firmy a své IČO. Akce se mohou zúčastnit výrobci vína z Kyjovska.

3. Bude otevřeno 20 - 30 stanovišť vinařů v době od 13,00 do 20,00 hodin. Stanoviště je označeno pořadovým číslem, které bude jednotné a bude dodáno organizátorem akce. Je totožné s číslem v mapce, kterou obdrží každý návštěvník. Vinař ho umístí tak, aby bylo vidět z dostatečné vzdálenosti.

4. Na stanovišti musí být nabídnuto k ochutnání nejméně 5 vzorků vína. Vína musí splňovat požadavky zákona o vinohradnictví a vinařství. Za kvalitu vín ručí výrobce vína. Všechny nabídnuté vzorky k degustaci jsou zahrnuty ve vstupném. Vinař vhodným způsobem /nabídkovým listem/ prezentuje nabízené vzorky, případně další propagační materiál.

5. Každý vinař zdarma nabídne základní občerstvení – minimálně sýr a chléb.

6. Host, který je oprávněn degustovat, má kromě vstupenky také identifikační náramek a degustační skleničku s logem akce. Do jiných skleniček se víno nenalévá. Degustace všech nabízených vzorků je pro takového hosta bez úhrady.

7. Vstup přímo do sklepních prostorů záleží na dohodě majitele sklepa a návštěvníka. Doporučuje se umožnit návštěvníkům alespoň nahlédnutí do sklepa.

8. Vinař na základě svého rozhodnutí může připravit i ceník svých vín k prodeji návštěvníkům.

9. Vinař je povinen zajistit pro podávaná vína přijatelnou teplotu. Doporučujeme využít chladících zařízení, ledové tříště, atd.

10. Pro další seznámení s hosty a případný prodej, může vinař využít i neděle 12. 6. 2022 dopoledne. Nedělní část akce si zajišťují vinaři sami a na vlastní náklady. Doporučuje se uvést prodejní dobu v neděli přímo do katalogu. S organizací akce to již nemá nic společného.

11. Každý vinař bude dle svých možností propagovat akci na svých webových stránkách, roznosem propagačních materiálů apod.

V Kyjově 21. 11. 2021