Statut

Statut

9. ročník Otevřené sklepy Kyjovska – 10. června 2023

1. Tato přehlídka je organizována Cechem kyjovských vinařů z.s. (dále jen pořadatel) ve spolupráci s městem Kyjov, pod záštitou starosty města Kyjov Mgr. Františka Lukla a s finanční podporou Vinařského fondu.

2. Akce se mohou zúčastnit výrobci vína dle definice zákona o vinohradnictví a vinařství se splněnými povinnostmi výrobců dle § 11 odst. 1 a § 29 zákona o vinohradnictví a vinařství. Přihlásit je možné v době od 1.12.2022 do 15.1.2023 emailem na adresu stanislav.martinek@email.cz. V přihlášce výrobce vína uvede název své firmy a své IČO. Akce se mohou zúčastnit výrobci vína z Kyjovska.

3. Bude otevřeno 25 - 30 stanovišť vinařů v době od 13,00 do 20,00 hodin. Stanoviště je označeno pořadovým číslem, které bude jednotné a bude dodáno organizátorem akce. Je totožné s číslem v mapce, kterou obdrží každý návštěvník. Vinař ho umístí tak, aby bylo vidět z dostatečné vzdálenosti.

4. Na stanovišti musí být nabídnuto k ochutnání nejméně 5 vzorků vína. Vína musí splňovat požadavky zákona o vinohradnictví a vinařství. Za kvalitu vín ručí výrobce vína. Vinař vhodným způsobem /nabídkovým listem/ prezentuje nabízené vzorky.

5. Každý vinař zdarma nabídne základní občerstvení – minimálně sýr a chléb.

6. Návštěvník, který je oprávněn degustovat, obdrží od pořadatele v ceně vstupného degustační skleničku s logem akce, tašku na skleničku a katalog. Dále má nárok na volný vstup na všechny kulturní a doprovodné akce v rámci Otevřených sklepů Kyjovska.

7. Pořadatel bude prodávat návstěvníkům kuponky na víno (kyjovské koruny) v nominální hodnotě - jedna kyjovská koruna činí deset korun českých. Každý vinař bude prodávat všechny svá vína za výše uvedené kyjovské koruny. Ceník prodávaných vín zveřejní vinař ve svém nabídkovém listě. Minimální množství nalévaného vína (vzorku) činí 0,03 lt.

8. Vstup přímo do sklepních prostorů záleží na dohodě majitele sklepa a návštěvníka. Doporučuje se umožnit návštěvníkům alespoň nahlédnutí do sklepa.

9. Vinař je povinen zajistit pro podávaná vína přijatelnou teplotu. Doporučujeme využít chladících zařízení, ledové tříště, atd.

10. Každý vinař bude dle svých možností propagovat akci na svých webových stránkách, roznosem propagačních materiálů apod.

V Kyjově 21. 11. 2022

Zpracoval: Martinek Stanislav
Tel: 776084611