Statut

Statut

10. ročník Otevřené sklepy Kyjovska – 8. června 2024

1. Tato přehlídka je organizována Cechem kyjovských vinařů z.s. (dále jen pořadatel) ve spolupráci s městem Kyjov, pod záštitou starosty města Kyjov Mgr. Františka Lukla a s finanční podporou Vinařského fondu.

2. Akce se mohou zúčastnit výrobci vína dle definice zákona o vinohradnictví a vinařství se splněnými povinnostmi výrobců dle § 11 odst. 1 a § 29 zákona o vinohradnictví a vinařství. Přihlásit je možné v době od 1.12.2023 do 15.1.2024 emailem na adresu stanislav.martinek@email.cz. V přihlášce výrobce vína uvede název své firmy a své IČO. Akce se mohou zúčastnit výrobci vína z Kyjovska.

3. Bude otevřeno 25 - 30 stanovišť vinařů v době od 13.00 do 20.00 hodin. Stanoviště je označeno pořadovým číslem, které bude jednotné a bude dodáno organizátorem akce. Je totožné s číslem v mapce, kterou obdrží každý návštěvník. Vinař ho umístí tak, aby bylo vidět z dostatečné vzdálenosti.

4. Na stanovišti musí být nabídnuto k ochutnání nejméně 5 vzorků vína za 1 Kyjovskou korunu = 10.- Kč. Vína musí splňovat požadavky zákona o vinohradnictví a vinařství. Za kvalitu vín ručí výrobce vína. Vinař vhodným způsobem /nabídkovým listem/ prezentuje nabízené vzorky.

5. Každý vinař zdarma nabídne základní občerstvení – minimálně pečivo.

6. Návštěvník, který je oprávněn degustovat, obdrží od pořadatele v ceně vstupného degustační skleničku s logem akce, tašku na skleničku a katalog. Dále má nárok na volný vstup na všechny kulturní a doprovodné akce v rámci Otevřených sklepů Kyjovska.

7. Pořadatel bude prodávat návštěvníkům kuponky na víno (kyjovské koruny) v nominální hodnotě - jedna kyjovská koruna činí deset korun českých. Každý vinař bude prodávat všechny svá vína za výše uvedené kyjovské koruny. Ceník prodávaných vín zveřejní vinař ve svém nabídkovém listě. Minimální množství nalévaného vína (vzorku) činí 0,03 lt. Po skončení akce proplatí pořadatel všem vinařstvím kuponky za prodaná vína ve výši 80% z nominální ceny každého kuponku (kyjovské koruny).

8. Vstup přímo do sklepních prostorů záleží na dohodě majitele sklepa a návštěvníka. Doporučuje se umožnit návštěvníkům alespoň nahlédnutí do sklepa.

9. Vinař je povinen zajistit pro podávaná vína přijatelnou teplotu. Doporučujeme využít chladících zařízení, ledové tříště, atd.

10. Každý vinař bude dle svých možností propagovat akci na svých webových stránkách, roznosem propagačních materiálů apod.

11. Je potřeba si uvědomit, že když vinař prodává své víno za 1 Kyjovskou korunu a vzorek je 0,03 litru, zákazník zaplatí za 25 vzorků 250.- Kč/láhev. Po odečtu obdrží vinař 200.- Kč/láhev. Vzhledem k tomu, že někteří v loňském ročníku požadovali za vzorek 2 Kyjovské koruny, zákazníka stojí láhev nabízeného vína 500.- Kč a to už je cena, kdy návštěvník bude zvažovat, zda se dalšího ročníku OSK účastní a nepojede raději na otevřené sklepy tam, kde nejsou přemrštěné ceny. Proto bylo přijato opatření minimálně 5 vzorků za 1 Kyjovskou korunu.

12. Bylo by také dobré si uvědomit, že se jedná o otevřené sklepy a ne o prodej vína na náměstí ze stánků. Vinaři by měli nabízet vína ze sklepů, pokud nemáte vlastní, domluvte se na pronájmu. Není na závadu, když v jednom sklepě budou nabízet vína dva vinaři.

V Kyjově 21. 11. 2023

Zpracoval: Martinek Stanislav, Navrátil Pavel
Tel: 776 084 611, 602 937 871